Munduko hizkuntzen amarauna
 
Aurkezpena
Munduko hizkuntzei buruzko txostena
Hizkuntzen datu-bilketa
Galdeketa bete
Berriak
Artikuluak
Europako hizkuntzak
Hizkuntzak eta Immigrazioa
Eztabaida-gunea
Estekak
Harremanetarako

Web gune honetako atal batzuetan Flash Player plug-ina instalaturik izatea beharrezkoa da.


GALDEKETA BETE

 

Informatzaileari buruzko datuak
Zein erakundetako partaidea zara?
Helbidea
Estatua
E-mail
Hizkuntza kodea
Hizkuntzari emandako izen nagusia
Heteroglotonimoa
Autoglotonimoa
Hizkuntzaren beste izenak
Euskal izena
Hizkuntza hitz egiten den herrialdea
Ahaidetasun linguistikoa
Aldaerak
0Artikuluak
01.Baditu aldagaiak hizkuntza horrek? Zeintzuk dira?
02.Badago hizkuntzaren idatzizko erabilerarik?
03.Badago hizkuntzaren estandarizaziorik?
04.Hartzen duzu zeure burua hizkuntza horren komunitate linguistikoko kidetzat? Zergatik?
05.Non erabiltzen da hizkuntza hori? Zeintzuk dira beraren muga geografikoak?
06.Denboraren poderioz, aldatu al dira hizkuntzaren gaur egungo muga geografikoak? Nola?
07.Zeintzuk dira lurralde honen tasun geografikoak?
08.Erabiltzen da beste hizkuntzarik lurralde berean? Zein?
09.Maparen bat erantsi edo hizkuntza hori erabiltzen den lurraldea zehaz zenezake? Marrazkiren bat egitekotan, erabil ezazu hurrengo orrialdeko lekua.
10.Zein estatu/herritan dago kokatuta hizkuntza hori erabiltzen den lurraldea?
11.Esan zenezake aipatutako lurralde horretako biztanle kopurua (hizkuntza horretan hitz egiten duten ala ez kontuan hartu barik)?
12.Gutxi gora-behera, zenbat dira hizkuntza hori ulertu, erabili, irakurri edo idazten dutenak?
13.Zenbatekoa da hiztun elebakarren kopurua (hau da, hizkuntza horretan baino mintzatzen ez direnena)?
14.Zenbatekoa da hiztun elebidunen kopurua (hau da, hizkuntza hori eta beste bat erabiltzen dutenena)? Zeintzuk dira erabiltzen dituzten hizkuntzak?
15.Zenbatekoa da hiztun eleanitzen kopurua (hau da, hizkuntza hori eta beste zenbait erabiltzen dutenena)? Zeintzuk dira erabiltzen dituzten hizkuntzak?
16.Sakabanatuta daude hizkuntza horren hiztunak lurraldean barrena, ala gune kontzentratuetan biltzen dira?
17.Nola bilakatu da (gora egin du, behera egin du ala bere horretan segitzen du) hizkuntza horren hiztunen kopurua denboraren poderioz?
18.Igortzen da hizkuntza hori gurasoengandik seme-alabengana? Igortzen ez bada, zein da horren arrazoia? Zein hizkuntzak ordezkatzen du?
19.Zehaz zenezake zein maiztasunez mintzatzen zaizkien belaunaldi bakoitzeko kideak gainerako belaunaldietakoei (zaharrak zaharrei, gazteak zaharrei,...) beren harreman informaletan (kalean, etxean, aisialdian,...)?
20.AIkasten dute beste hizkuntza batzuen hiztunek hizkuntza hau? Zein egoeratan?
20.BBeste hizkuntza batzuen hiztunek hizkuntza hau hitzegiten dute? Zein egoeratan?
21.Badago hizkuntz komunitate honen egoeran eragina izan duen gertakari historiko, politiko edo ekonomiko nabarmenik?
22.Egon da hizkuntzaren sustapen zein mehatxuan eragin zuzena izan duen beste ziorik (migraziorik, aldi baterako lanik, deportaziorik, gerrarik,...)?
23.Arriskuan dago hizkuntza hau? Arriskuan badago, zein da arrazoia?
24.Arriskuan dago hizkuntza hau erabiltzen duen komunitatea? Arriskuan badago, zein da arrazoia?
25.Ba al dago barne migraziorik (hau da, lurralde beraren barruko populazio lekualdaketarik)? Ba al dago kanpo migraziorik (hau da, lurralde batzuetatik beste batzuetara)? Zein da zio nagusia?
26.Zein da komunitate honen iharduera ekonomiko nagusia?
27.Zein da erlijioak komunitate honetan duen eragina?
28.Ba al du hizkuntza honek ofizialtasunik (ofizialtasunik, koofizialtasunik, tolerantziarik,...)?
29.Erabiltzen da hizkuntza hau administrazio harremanetan? Esaguzu hizkuntzaren ahozko edo/eta idatzizko erabilerarik dagoen.
30.Erabiltzen da hizkuntza hau irakaskuntzan (hala irakasgai nola ikasgai gisa)? Esaguzu oinarrizko eta goi mailako irakaskuntzan hizkuntzaren ahozko eta/edo idatzizko erabilerarik dagoen.
31.Erabiltzen da hizkuntza hau komunikabideetan (irratian, prentsan, telebistan,...)?
32.Erabiltzen da hizkuntza hau ohitura eta errito erlijiosoetan? Esaguzu hizkuntzaren ahozko edo/eta idatzizko erabilerarik dagoen.
33.Erabiltzen da hizkuntza hau harreman ekonomiko-laboraletan? Esaguzu hizkuntzaren ahozko edota idatzizko erabilerarik dagoen.
34.Ba al dago hizkuntza hau idatziz erabiltzen den beste esparrurik?
35.Ba al dago hizkuntza horren politika eta plangintza linguistikoaz arduratzen den erakunderik? Nolakoak dira burutzen dituen ekintzak?
36.Ba al dago hizkuntzaren ezagutza eta/edo erabilpena sustatzen duen elkarte edo erakunde kultural nahiz linguistikorik? Nolakoak dira burutzen dituen ekintzak?
37.Ba al dauka hizkuntza honek tradizio literariorik? Egonez gero, emango al diguzu honi buruzko argibiderik?
38.Zehaztuko al duzu zeintzuk diren hizkuntza honen ezagutza eta erabilpenarekiko komunitateko kide gehienen jarrerak?
39.Zehaztuko al duzu zeintzuk diren hizkuntza honen ezagutza eta erabilpenarekiko inguruko komunitateetako kide gehienen jarrerak?
40.Erants ezazu zure ustez hizkuntzaren egoeran interesgarria den guztia.
Zure e-posta sartuz gero asko eskertuko dizugu:

<< Atzera